Muzeum

AKTUALNOŚCI" 35 dni na 35 lat"

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy obchodzi jubileusz 35-lecia swojej działalności. Co prawda rocznica tego Jubileuszu przypadała w 2020 r., ale dla nas Rok Jubileuszowy trwa. Ze względu na obecny czas pandemiczny zapraszamy do śledzenia naszych portali społecznościowych. Jubileusz będziemy obchodzić "wirtualnie". Jak mówi nasza pani Dyrektor Ewa Pronobis - Sosnowska: "35 lat, to piękny wiek".

Przez najbliższe 35 dni pracownicy Muzeum będą wspominać minione 35 lat.

Muzeum Oświaty powstało w 1985 roku przy Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy. Zostało założone z inicjatywy społecznej nauczycieli, jako kontynuacja działalności założonego w 1978 roku Muzeum Pamiątek Nauczycielskich. Od 1992 roku jest w strukturze organizacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. W 2004 r. zbiory Muzeum Oświaty zostały przeniesione i zlokalizowane w budynku Biblioteki przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 4. Muzeum w swoich zbiorach posiada szereg unikatowych kolekcji, m. in. zbiór dawnych podręczników, czasopism edukacyjnych, kolekcję historyczną dokumentów i akt szkolnych, fotografie, sztandary, pamiątki dokumentujące pracę nauczycieli, archiwalia, wyposażenie dawnych sal lekcyjnych i szkolnych (ławki, tablice, przybory szkolne, katedra). Muzeum dysponuje czterema salami wystawienniczymi, w których prezentowane są ekspozycje stałe:

- Szkoła sprzed lat (okres pruski i dwudziestolecie międzywojenne)

- Szkice z dziejów oświaty. Tradycje związkowe pracowników oświaty

- Losy bydgoskich nauczycieli w latach 1939 - 1945

- Marian Rejewski, bydgoszczanin, matematyk, kryptolog

Pracownicy Muzeum organizują wystawy czasowe, wernisaże, konkursy. Prowadzą działalność edukacyjną poprzez prowadzenie lekcji i warsztatów muzealnych. Organizują spotkania autorskie, aktywnie współpracują z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i placówkami oświatowymi.

Pracownicy Muzeum Oświaty


2021 - Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- zobacz film, kliknij w obrazek

/>


W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin wybitnego człowieka - Polaka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 27 listopada 2020 roku Sejm ustanowił go jednym z Patronów roku 2021.

Jak przypomniano, "w roku 2021 upłynie l00. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jest on, obok Tadeusza Gajcego, najwybitniejszym przedstawicielem poetów pokolenia- Kolumbów, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie. Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Od wczesnej młodości wyróżniał się niezwykłym talentem literackim i plastycznym. Był uczniem słynnego Liceum im. Stefana Batorego, uczęszczał do jednej klasy z Tadeuszem Zawadzkim ps. Zośka, Janem Bytnarem ps.Rudy i Maciejem Aleksym Dawidowskim ps. Alek".

"Wartości patriotyczne przekazano mu w domu rodzinnym oraz w słynnej 23 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej +Pomarańczarni+. Krzysztof Kamil Baczyński rozumiał, że okres okupacji niemieckiej jest czasem, w którym młodzież musi czynnie uczestniczyć w działaniach mających na celu odzyskanie niepodległości przez Polskę. Zaangażował się w działalność konspiracyjną. Jako żołnierz Armii Krajowej służył w dwóch harcerskich batalionach, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii Polski: najpierw w batalionie +Zośka+, a następnie w batalionie +Parasol+" - głosi uchwała.

"Poeta śmiertelnie raniony przez niemieckiego snajpera, poległ czwartego dnia Powstania Warszawskiego, na posterunku w pałacu Blanka. W powstaniu, l września 1944 roku, zginęła także jego żona - Barbara Baczyńska z domu Drapczyńska. Poeta został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a 2 lata temu, na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury" - podano.

Podkreślono, że "Krzysztof Kamil Baczyński jest przez historyków literatury uważany za jednego z największych polskich poetów".
Sto jeden lat temu, 20 stycznia 1920 roku Bydgoszcz oficjalnie stała się polskim miastem po 149 latach zaboru pruskiego.
Jednym z bohaterów tego historycznego wydarzenia, którego rocznicę obchodzimy był ksiądz Jan Filipiak. To mniej znana ale jakże ważna postać dla Bydgoszczy. Działacz patriotyczny, zarządca kościoła Świętej Trójcy, radny miejski w okresie międzywojennym. Ksiądz Jan Filipiak, był członkiem 9-osobowej polskiej delegacji, która w styczniu 1920 roku przejmowała miasto z rąk niemieckich.
2021 - Rok Cypriana Kamila Norwida- zobacz film, kliknij w obrazek

/>


W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

"W roku 2021 upłynie 200 lat od urodzenia Cypriana Kamila Norwida. Przyszedł on na świat 24 września 1821 r. na Mazowszu, w Laskowie-Głuchach koło Radzymina. Był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem, artystą sztuk pięknych i myślicielem. Zmarł 23 maja 1883 r. w Domu św. Kazimierza w Ivry pod Paryżem, opuszczony i zapomniany. Większą część życia spędził na emigracji, podróżując po Niemczech, Włoszech, Belgii, Anglii i Stanach Zjednoczonych, by ostatecznie osiąść w stolicy Francji" - przypomniano w uchwale.


" Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty"

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 30 czerwca 2014 roku. Powstało z inicjatywy grupy osób pragnących aktywnie działać na rzecz upowszechnienia wiedzy dotyczącej dziedzictwa oświaty.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Muzeum Oświaty, które jest wydziałem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Członkami KPCDO są nauczyciele, bibliotekarze i muzealnicy. Działania koncentrują się na kulturze i edukacji. Stowarzyszenie ma na celu upowszechnianie polskiej kultury, sztuki oraz ochronę dziedzictwa oświaty, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, rozwijanie i wspieranie inicjatyw związanych z przygotowywaniem ekspozycji poświęconych oświacie, upowszechnianie wiedzy o Marianie Rejewskim - pogromcy Enigmy - i jego dokonaniach.

LINK DO STRONY "KPCDO". : STOWARZYSZENIE

TEL. 52 341 19 84

adres: e-mail kpcdo.byd@gmail.com"Być jak Rydygier - konkurs"

Wyrazem uznania dla tego wybitnego człowieka i jego wkładu w rozwój polskiej nauki i medycyny jest ustanowienie w województwie kujawsko-pomorskim Roku Ludwika Antoniego Rydygiera.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs literacki pod patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbiety Piniewskiej pt. "Być jak Rydygier, czyli o łączeniu lekarskiej, wojskowej i wolnościowej pasji w życiu jednego człowieka".

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zasady, warunki udziału oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Prace należy dostarczyć do 30.10.2020 r.

REGULAMIN KONKURSU "Być jak Rydygier". : FORMULARZ


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS "Być jak Rydygier". : FORMULARZ


ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA KONKURS "Być jak Rydygier". : FORMULARZ"Dzień Mariana Rejewskiego"

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zapraszają 26 września o godz.11.00 na obchody Dnia Mariana Rejewskiego.
W programie:
& prelekcja płk. Jerzego Lelwica
& posadzenie Dębu Pamięci Mariana Rejewskiego
& zwiedzanie Sali Pamięci poświęconej wybitnemu kryptologowi
& promocja publikacji "Marian Rejewski pogromca Enigmy"
& szachy plenerowe
& pokój zagadek
& gry logiczne
& poczęstunek

Poniżej prezentujemy film z "Dnia Mariana Rejewskiego". : ZOBACZ WIĘCEJ"Wirtualny spacer w Muzeum Oświaty"

Wykonawca usługi digitalizacji metodą fotografii panoramicznej wykonał spacer wirtualny w Muzeum Oświaty. Niektóre sale tego Wydziału Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy można teraz zwiedzać wirtualnie.
Spacer wykonano w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza również na wirtualne wycieczki po innych interesujących zakątkach województwa kujawsko-pomorskiego związanych z zachowaniem dziedzictwa narodowego oraz promocją kultury i sztuki, które wzięły udział w tym projekcie.

Poniżej prezentujemy film z "Wirtualnego spaceru po w Muzeum Oświaty". : ZOBACZ WIĘCEJ
Zwiedzanie Muzeum Oświaty jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu 52 3426590.
Jednorazowo przyjmujemy nie więcej niż 4 osoby jednocześnie.
Obowiązkowo należy mieć maseczki ochronne.

ZAPRASZAMY!Dnia 11 czerwca 2019 r. w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy odbyła się gala wręczenia nagród w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. "Mój bajkowy przyjaciel". Współorganizatorem konkursu był Teatr Polski w Bydgoszczy.
Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego pan Piotr Całbecki i Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik.
Konkurs pt. "Mój bajkowy przyjaciel" skierowany był do uczniów z klas 1 - 3 szkoły podstawowej. Na konkurs wpłynęły aż 104 prace z całego województwa kujawsko - pomorskiego: z Bydgoszczy, Koronowa, Więcborka, Chełmży, Złejwsi Wielkiej, ze Słębowa, Gruczna, Sitowia i z Ostrowitego. Łącznie z 20 szkół. Tematyka prezentowanych postaci bajkowych była bardzo różnorodna, aż nie sposób ich tutaj wymienić. Prace przedstawiały 65 postaci bajkowych. Pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy omówiła walory artystyczne nagrodzonych prac. Na zakończenie uroczystości Wiktoria Runge ze SP nr 58 w Bydgoszczy wystąpiła przed laureatami konkursu z programem artystycznym.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Poniżej prezentujemy film z nagrodzonymi pracami w wojewódzkim konkursie plastycznym "Mój bajkowy przyjaciel". : ZOBACZ WIĘCEJ
width="100"

Kochane Przedszkolaki, ciekawi świata Gimnazjaliści, poszukujący przygód Licealiści, pilni Studenci, zabiegani Rodzice, szanowni Seniorzy - zapraszamy do udziału w Bydgoskim Festiwalu Nauki. Bliskie spotkanie z nauką odbywać się będzie w interaktywnej formie pokazów, wykładów i eksperymentów. Festiwal to szalenie ciekawa propozycja dla każdego i w każdym wieku.

Już po raz ósmy bydgoskie uczelnie wyższe (Collegium Medicum UMK, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki) organizują Bydgoski Festiwal Nauki, który odbędzie się w dniach 22-26 maja 2019 roku. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Złap bakcyla nauki" i skierowane jest do wszystkich, niezależnie od wieku i zainteresowań.

Podczas dziewiątej edycji BFN będzie można dowiedzieć się jak działają roboty, poznać najciekawsze informacje ze świata roślin i zwierząt, dowiedzieć się jak dbać o swoje zdrowie oraz poznać najciekawsze nowinki ze świata techniki. Kryminał, genetyka sądowa, sala operacyjna, prosektorium… to nie wstęp do mrocznego thrillera w klimacie CSI, ale fragment tematów wyjątkowej oferty festiwalowej.
Muzeum Oświaty zaprasza, w godzinach od 17.00 do 01.00, na zwiedzanie wystaw:

Program Europejskiej Nocy Muzeów w Bydgoszczy: NOC MUZEÓW 2019 • "Szkoła naszych dziadków i pradziadków" - zapraszamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 • "Szkolnictwo w okresie PRL" - wystawa wspomnień dla wszystkich, którzy w tym okresie z tornistrem na plecach wędrowali do szkoły.

 • "Drogi zdobywania zawodu nauczyciela" - wystawa przeznaczona w szczególności dla nauczycieli i osób związanych z oświatą.

 • "Losy bydgoskich nauczycieli w latach 1939-1945" - - w bieżącym roku przypada 70 rocznica zakończenia II wojny światowej, dlatego zachęcamy do zwiedzenia wystawy dotyczącej życia bydgoszczan w tym okresie.

 • "Marian Rejewski - genialny kryptolog, matematyk, bydgoszczanin" - każda z odwiedzających osób będzie miała możliwość wykorzystać w praktyce symulator Enigmy.

 • "Wernisaż wystawy malarskiej Natali i Macieja Jelińskich pt. Poza wyobraźnią" - początek godz. 18.00.

 • "POZA WYOBRAŹNIĄ"

  Muzeum Oświaty zaprasza, w godzinach od 17.00 do 01.00. O godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy malarskiej Natalii i Macieja Jelińskich z Szubina pt. "Poza wyobraźnią". Natalia i Maciej Jelińscy są członkami szubińskiej grupy plastyków "Plama's". Razem prowadzą prywatną galerię "Korytarzyk" w Szubinie.
  Natalia Jelińska jest absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej. Interesuje się przede wszystkim malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką komputerową i instalacją. Bierze udział w plenerach plastycznych na terenie całego kraju.
  Maciej Jeliński zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym, rysunkiem i instalacją. W oryginalny sposób interpretuje sztukę australijskich Aborygenów. Znając ich prace, z początku naśladuje ich technikę "kropkowania". Jednak przez lata wykształcił swój własny styl w malarstwie, a mianowicie na płaskie kolory nakłada struktury barwnych kropek, kółeczek, które harmonizują z tłem płaszczyzny. Stosuje abstrakcyjne barwy i kształty dzięki czemu nadaje malowanym przedmiotom i postaciom zupełnie nowy wymiar .  <

  "Niepodległa Lubię to!"

  width="820"

  Szkoła Podstawowa nr 12 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy dołączyła do obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
  "Niepodległa Lubię to!" - nazwa projektu nawiązuje do znanego z serwisu społecznościowego przycisku, poprzez który użytkownicy wyrażają swoją aprobatę oraz zainteresowanie danym tematem. Nawiązując do współczesnych form - internetowych kontenerów, które agregują treści o wspólnym mianowniku tzw. hashtagu (#) zebrano myśli dotyczące #niepodległa.
  Z tym na pozór łatwym tematem zmierzyli się uczniowie współczesnej szkoły. Zadanie do niewątpliwie wymagało od uczniów chwili refleksji. Pozwoliło zastanowić się nad znaczeniem słów, które były ważne sto lat temu i wierzymy że są ważne i dziś.
  Projekt miał charakter wielopokoleniowy - swoje przemyślenia w księdze zapisali również nauczyciele, pracownicy oraz rodzice uczniów. Projekt ma także charakter wielowymiarowy: wpisuje się w obchody stulecia niepodległości i stawia przed uczniami niełatwe zadanie - uzasadnienia z pozoru prostych słów. A także czyni ich odpowiedzialnymi za słowo, które zapisane - pozostanie w historii jako głos dzisiejszego pokolenia.
  Księga zawiera odpowiedzi m.in. na pytania:
  Czym dziś jest Niepodległa
  I za co dziś lubimy Kraj?
  Zbiór refleksji, opinii, myśli zebranych w "Niepodległa Lubię to!" został 12 grudnia 2018 roku przekazany do Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, które przyłączyło się do projektu.


  " Bydgoski Festiwal Nauki w Muzeum Oświaty "


  W dniach 24.05.-26.05.2017 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Muzeum Oświaty uczestniczyło po raz kolejny w Bydgoskim Festiwalu Nauki.

  Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, kultury i sztuki, promocja wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych, technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą kulturą i sztuką. W tym roku odwiedziła nas rekordowa liczba osób - 338. W trakcie zaproponowanych zajęć (m.in. Barwy i symbole narodowe, Bydgoszcz moje miasto, Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości, Szkoła naszych dziadków i pradziadków, Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog, Losy bydgoskich nauczycieli w latach 1939 - 1945), przybliżaliśmy uczestnikom historię naszego regionu, miasta i kraju, zasłużone osoby z regionu, a także ponadczasowe wartości takie jak dobro, patriotyzm, honor itp.
  Na zakończenie poszczególnych zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety promujące BFN.  width="420"

  " Święta z Dziadkiem do Orzechów E.T.A Hoffmanna"

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - Muzeum Oświaty zaprasza uczniów klas I - III szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym "Święta z Dziadkiem do Orzechów E.T.A Hoffmanna".

  Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci tradycjami świąt Bożego Narodzenia, zachęcenie do poznania baśni Hoffmanna i odwiedzenie świątecznej wystawy w Bibliotece.
  Uczestnicy konkursu w przyjaznej atmosferze biorą udział w rywalizacji konkursowej, promując osiągnięcia swoje i swojej szkoły.
  Najważniejszym jednak celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych oraz literackich wśród młodzieży szkolnej.
  Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną.Autor pracy powinien uwzględnić związki z baśnią E.T.A Hoffmanna.
  Autor pracy powinien uwzględnić związki Muzeum Oświaty z edukacją.

  Termin składania prac mija 17 listopada 2017 roku, prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

  Informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na : REGULAMIN KONKURSU

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Muzeum Oświaty tel. (052) 3426590.

  Przesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane, będą mogły być wykorzystane na potrzeby Biblioteki w tym: opublikowanie na stronie internetowej.
  Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 . poz. 83 z późn. zm.
  width="420"

  Zakończyła się kolejna Noc Muzeów i śmiało można powiedzieć, że była to jedna z najbardziej udanych imprez tego typu w naszym Muzeum Oświaty. Nieprzebrane tłumy gości, w szczególności bydgoskich harcerzy zagościło w progach Muzeum.

  Rada Miasta Bydgoszczy ustanowiła rok 2017 Rokiem Harcerstwa Bydgoskiego. Ten jubileusz stał się okazją do promowania stuletniego dorobku harcerstwa, nie tylko przez działalność organizacji harcerskich, ale także przez działalność bydgoskich instytucji kulturalnych działających na terenie miasta Bydgoszczy. Harcerstwo jest ściśle związane z Muzeum Oświaty. Muzeum posiada wiele cennych pamiątek i eksponatów nawiązujących o jubileuszu bydgoskiego harcerstwa: kroniki, umundurowanie, wyposażenie, spuścizny, odznaczenia oraz pamiątki nieżyjących już bydgoskich harcerzy.

  Muzeum przygotowało wernisaż wystawy poświęconej harcerstwu pt. "100 lat Bydgoskiego Harcerstwa". Eksponaty na wystawę udostępniły drużyny działające na terenie miasta. Druh Piotr Nawrocki wygłosił prelekcję pt. "Początki harcerstwa Bydgoskiego". Spotkanie umilił występ harcerek seniorek "Wędrowniczek po zachodnim stoku", które przygotowały program pt. "Piosenka przez stulecie". Po tej historii muzycznej harcerki "rapowały" współczesne utwory harcerskie. Punktem kulminacyjnym spotkania było zorganizowanie ogniska, które stało się harcerskim spotkaniem pokoleń - od zuchów po seniorów. Było to ognisko pełne gier, popularnych harcerskich piosenek śpiewanych przez wszystkie pokolenia harcerzy. Szeroki zasięg przedsięwzięcia związanego z Nocą Muzeów w naszym mieście umożliwił włączenie się w obchody Jubileuszu "100 lat Bydgoskiego Harcerstwa".  Rozpoczynamy trzecią edycję akcji Podbij Bydgoszczy - zbieraj pieczątki i wygrywaj nagrody!

  Na czym to polega?

  W terminie od 29 kwietnia do 30 września 2017 r. odwiedzaj miejsca oznaczone na ulotce. Zwiedzanie danego obiektu potwierdź przybiciem specjalnej pieczęci w odpowiednim miejscu karty-zbierz co najmniej 15 stempli. 05.10.2017 r.-ostatni dzień na wysłanie kuponu konkursowego (decyduje data stempla pocztowego).

  Wypelniony kupon zostaw w BCI lub wyślij pocztą na adres:

  Bydgoskie Centrum Informacji
  ul. Batorego 2
  85-104 Bydgoszcz
  Czekaj na telefon albo e-mail po rozstrzygnięciu konkursu

  Co więcej?

  Jedna osoba może wysłać tylko jeden kupon konkursowy.

  Nagrodami są zestawy upominków przekazanych przez partnerów zabawy.

  Tu podbijesz swoją kartę:

  - Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2

  - Stary Tramwaj na ul.Długiej 43

  - Ogród Zoologiczny, ul. Gdańska 173-175

  - Park Rozrywki /Zaginiony Świat, ul. Gdańska 173-175

  -Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego:

  - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11

  - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul.Mennica 8

  - Europejskie Centrum Pieniądza, ul.Mennica 4

  - Zbiory Archeologiczne, ul.Mennica 2

  - Dom Leona Wyczółkowskiego, ul.Mennica 7

  - Exploseum, ul. Alfreda Nobla

  -Muzeum Mydła i Historii Brudu, ul. Długa 13-17

  -Muzeum Fotografii, ul. Królowej Jadwigi 14

  -Muzeum Wojsk Lądowych, ul. Czerkaska 2

  -Muzeum Wodociągów - Wieża Ciśnień, ul. Filarecka 1

  -Muzeum Wodociągów - Zabytkowa hala pomp wodociągowych, ul. Gdańska 242

  -Muzeum Kanału Bydgoskiego, ul. Nowogrodzka 3

  -Muzeum Oświaty, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4

  -Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, ul. Berwińskiego 4

  -Barka Lemara, ul. Spichlerna 1

  -Galeria Miejska bwa, ul. Gdańska 20

  -Tramwaj wodny, Rybi rynek

  -Ogóreki i tramwaje, linie turystyczne

  -Introligatornia, ul.Długa 39

  Miło nam poinformować, że Muzeum Oświaty w Bydgoszczy bierze udział w drugiej edycji akcji "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny".
  Założeniem akcji „Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny” jest stworzenie banku ofert produktów i usług turystycznych w atrakcyjnych, obniżonych cenach, które będą oferowane w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2017 r. na terenie całego kraju.

  "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny" to wykorzystanie sprawdzonej formuły weekendowych programów zniżkowych organizowanych przez polskie miasta i regiony i przeniesienie jej na poziom krajowy.
  Akcja Polskiej Organizacji Turystycznej ma na celu prezentację ogólnopolskiej oferty turystycznej i zachęcenia rodaków do korzystania z atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju, również poza głównym sezonem wakacyjnym.

  Podczas weekendu bilety wstępu do Muzeum Oświaty w Bydgoszczy będą o połowę tańsze!

  Baza wszystkich partnerów będzie dostępna na specjalnie przygotowanej stronie internetowej pod adresem: www.polskazobaczwiecej.pl

  Poniżej link promujący piękno Polski a także akcję: ZOBACZ WIĘCEJ  " Dzień Babci i Dziadka w Muzeum Oświaty "


  Dnia 27.01.2017 r. w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy odbył się Dzień Babci i Dziadka przygotowany przez uczniów z klasy II e ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Bydgoszczy.

  Dzieci wystąpiły w uroczystym apelu przygotowanym specjalnie na tę okazję, pod kierunkiem pań: Justyny Janik i Joanny Szymańskiej. Wszyscy przybyli goście otrzymali od swoich wnuków własnoręcznie wykonane drobne prezenty. To wspaniałe święto w Muzeum zorganizowaliśmy pierwszy raz, i jak się okazało spotkaliśmy się z pozytywnym obiorem.
  Wszystkie babcie i dziadkowie zwiedzając nasze muzeum odbyli sentymentalną podróż do czasów swojego dzieciństwa. Była to wspaniała okazja do wspomnień, rozmów i wzruszeń. Dziadkowie wspominali swoje szkolne przygody - nie zawsze te grzeczne.
  Kartka świąteczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Życzenia muszą być napisane kaligraficznie.
  Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, pociechy z tak wspaniałych wnuków oraz wielu kolejnych wzruszeń w Muzeum Oświaty.

  Przesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane, będą mogły być wykorzystane na potrzeby Biblioteki w tym: opublikowanie na stronie internetowej.
  Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 . poz. 83 z późn. zm.  WAKACJE W MUZEUM

  Muzeum Oświaty w miesiącu lipcu i sierpniu zaprasza wszystkich uczestników kolonii, półkolonii, świetlic środowiskowych .... na spędzanie czasu razem z Nami. Proponujemy naszym uczestnikom zajęcia edukacyjne, połączone z warsztatami...czyli wiele uśmiechu, zabawy i podróży w czasie.

  Podsumowanie Europejskiej Nocy Muzeów

  Zakończyła się kolejna Noc Muzeów organizowana wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrum Dziedzictwa Oświaty i śmiało można powiedzieć, że była to jedna z najbardziej udanych imprez tego typu w naszym Muzeum Oświaty. Nieprzebrane tłumy gości, nie tylko mieszkańców Bydgoszczy, ale też przyjezdnych z Szubina, Pałuk i okolic, zwiedzały nasze wystawy. Impreza przerodziła się w wydarzenie, gdzie zgodnie bawiły się wszystkie pokolenia, korzystając z dostępnych atrakcji.

  Uczestnicy mogli zwiedzać wszystkie ekspozycje muzealne bezpłatnie, jak również zapoznać się z tajnikami kaligrafii oraz pisać piórem. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wernisaż wystawy pani Hanny Zawadzkiej - Pleszyńskiej pt. "Malarstwo z Pałuk i okolic".

  Hanna Zawadzka - Pleszyńska jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. W 1993 roku ukończyła Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani Hania uprawia różne techniki malarskie takie jak olej, akryl, temperę, pastele. Maluje pejzaże, martwą naturę, portret, kompozycje figuratywne. Zajmuje się także edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. Jest nauczycielem sztuki, techniki i informatyki w gimnazjum w Szubinie. Uczestniczy w licznych plenerach, zarówno resocjalizacyjnych dla więźniów jaki w zajęciach rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i chorych umysłowo. Brała udział w wielu wystawach malarskich w Polsce i za granicą (Niemcy, Holandia, Włochy). W 1997 roku we Włoszech otrzymała III nagrodę w konkursie plastycznym na kompozycje pejzażową. Jest członkiem grupy artystycznej Plama's w Szubinie Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego.

  W klimat wernisażu wprowadził wszystkich przybyłych gości występ dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Płomienie, przygotowany przez panią Izabelę Grochowską.

  Na zakończenie uczniowie z Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy, pod kierunkiem pani Katarzyny Dankowskiej przygotowali kabaret pt. "Z Sienkiewiczem na wesoło - czyli, kiedy Potop zalał Latarnika".

  Odwiedzający Muzeum Oświaty mieli także możliwość zapoznania się z pięknymi pracami wykonanymi przez podopiecznych Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy im. gen. Stanisława Maczka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej. Prace zostały przygotowane po kierunkiem pani Donaty Tokarskiej.

  Atrakcją wieczoru był zorganizowany konkurs przez pracowników Muzeum na najpiękniejsze pozdrowienia z Muzeum Oświaty napisane kaligraficznie.

  Zwycięzcom gratulujemy.  POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

  Zbliżające się święta państwowe Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja zwane Świętem Konstytucji były okazją do zorganizowania Bibliotece Pedagogicznej w ramach Dziecięcej Akademii Czytania Bajek oraz zajęć edukacyjnych o tematyce patriotycznej w Muzeum Oświaty. Od 25 kwietnia do 28 kwietnia br. spotkaliśmy się z uczniami klas I i II Szkół Podstawowych w Bydgoszczy, na zajęciach zatytułowanych "Znam barwy i symbole narodowe". Celem zajęć było budzenie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Zajęcia rozpoczęły się krótką prelekcją połączoną z projekcją filmu na temat symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze narodowe symbole to biało-czerwona flaga, godło państwowe oraz hymn polski, czyli Mazurek Dąbrowskiego. Następnie dzieci zaśpiewały hymn narodowy we wcześniej omówionej postawie. Podkreśliliśmy jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz celebrowanie świąt narodowych od najmłodszych lat. Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie legendy o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej "Legendy polskie". Ważnym punktem zajęć było wykonanie przez dzieci kotylionów w barwach narodowych. Dzieci robiły kotyliony wykazując się ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem.
  Zbrodnia katyńska

  Dnia 18 marca w Muzeum Oświaty odbyła się prelekcja pana Mirosława Sprengera z Instytutu Pamięci Narodowej - Delegatura w Bydgoszczy pt. Zbrodnia katyńska. Zbrodnia komunistyczna to rozstrzelanie około 22 tysięcy polskich obywateli, w głównej mierze oficerów, podoficerów oraz szeregowych żołnierzy wojska i policji, które miało miejsce wiosną 1940 r. na polecenie najwyższych władz Związku S ocjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRR). Nazwa pochodzi od miejscowości Katyń koło Smoleńska, gdzie odnaleziono pierwsze groby zamordowanych. Najliczniejszą grupę ofiar, obok żołnierzy stanowiła polska inteligencja - profesorowie, prawnicy, lekarze, nauczyciele, twórcy, urzędnicy i wielu innych. Ogromu strat duchowych, jakie w ten sposób poniesiono, nie da się ani oszacować, ani wyrównać. Zbrodnia katyńska to jednocześnie zbrodnia ludobójstwa (bo wymordowano członków określonej grupy narodowej), zbrodnia wojenna (bo jej ofiarą padli jeńcy wojenni) i zbrodnia przeciwko ludzkości (bo cywilnych więźniów zamordowano z przyczyn politycznych - w oparciu o bezpodstawne oskarżenia). Młodzież uczestnicząca w spotkaniu mogła zwiedzić także wystawę dotyczącą tematu zbrodni katyńskiej.
  1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


  Dnia 1 marca 2016 r. w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy odbył się wykład pt. "Żołnierze Wyklęci", wygłoszony przez pana Mirosława Sprengera z Instytutu Pamięci Narodowej - Delegatura w Bydgoszczy. Prelekcja została skierowana do nauczycieli - bibliotekarzy i pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy. W ten sposób chcieliśmy upamiętnić ludzi walczących o wolną i niezależną Polskę.
  3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.
  Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat pukali do wielu drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią była cisza. Powojenna konspiracja niepodległościowa była - aż do powstania Solidarności - najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.
  JUBILEUSZ 30-LECIA MUZEUM OŚWIATY 16.10.2015R.

  Muzeum Oświaty w Bydgoszczy to jedno z trzech tego typu placówek w Polsce. Jest integralnym Wydziałem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Posiada materiały i eksponaty dokumentujące historię oświaty w regionie. Gromadzi spuścizny (materiały o zasłużonych nauczycielach) oraz akta szczątkowe szkół i innych instytucji oświatowych. Posiada bogaty zbiór podręczników szkolnych (najstarsze z końca XIX w.) oraz świadectw. W oparciu o własne zbiory lub we współpracy z innymi instytucjami organizuje wystawy stałe i czasowe, konkursy oraz spotkania metodyczne dla nauczycieli. Bierze udział w projektach edukacyjnych realizowanych w mieście i regionie ( W hołdzie nauczycielom czasów wojny, Obchody 90-tej rocznicy szkolnictwa polskiego w Bydgoszczy 1920-2010), a także europejskiej "Nocy Muzeów", Bydgoskim Festiwalu Nauki, Rok Mikołaja Kopernika - medal Marszałka Województwa, Rok Ludzi Wolności, Rok Mariana Rejewskiego) . Muzeum przygotowuje szeroką ofertę tematyczną lekcji muzealnych zgodnych z obowiązującymi programami nauczania bloku przedmiotów humanistycznych oraz edukacji regionalnej dla wszystkich typów szkół. Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanych nauczycieli bibliotekarzy ze specjalnością nauczania historii, muzealnictwa, organizacji i zarządzania oświatą, rzeczoznawstwa kultury materialnej.


  MEDAL PREZYDENTA BYDGOSZCZY DLA MUZEUM OŚWIATY 14.10.2015R.

  Pani Ewa Pronobis-Sosnowska Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im.Mariana Rejewskiego odbiera Medal Prezydenta Bydgoszczy przyznany Muzeum Oświaty w Bydgoszczy.


  110 URODZINY MARIANA REJEWSKIEGO 16.08.2015 R.

  Marian Rejewski przyszedł na świat16 sierpnia w Bydgoszczy, dokładnie 110 lat temu, w domu przy ulicy Wileńskiej 6.Marian Rejewski tu się wychował, tu mieszkał, tu ukończył Państwowe Gimnazjum Klasyczne przy Placu Wolności , poznał miłość swojego życia i tu cieszył się gdy na świat przychodziły jego dzieci.

  W niedzielę, 16 sierpnia 2015 roku od godziny 11.00 do 16.00, odbyła się impreza w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 z okazji przypadającej w tym dniu 110 rocznicy urodzin wybitnego bydgoszczanina, matematyka i kryptologa - Mariana Rejewskiego. Mieszkańcy miasta, oraz przybyli goście do Muzeum Oświaty mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania wykładu płk. Jerzego Lelwica, kustosza z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy pt. "Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog", oraz zwiedzanie wystawy o tym samym tytule. Ponadto organizatorzy przygotowali dla dzieci zabawy kryptologiczne na symulatorach Enigmy. Dla wszystkich biorących udział w konkursach czekały atrakcyjne nagrody.
  Polski Związek Krótkofalowców wysyłał sygnał w świat, informując o tym urodzinowym jubileuszu. Można było przyjrzeć się ich pracy, łącząc się z telegrafistami z całego świata. -Informujemy o tym, że Marian Rejewski, Polak, bydgoszczanin, że to właśnie on rozszyfrował szyfr Enigmy jako pierwszy jeszcze przed wojną - mówił Daniel Danecki z Polskiego Związku Krotkofalowców.
  Po wykładzie był oczywiście urodzinowy tort i tradycyjna wojskowa grochówka. Przygotowano także gadżety z wizerunkiem Mariana Rejewskiego: kubki, magnesy, długopisy, puzzle oraz urodzinową pocztówkę, którą można było wysłać wraz z okolicznościową pieczątką Muzeum Oświaty - Jubileusz 30-lecia naszego muzeum.

  Valid HTML 4.01 Transitional
  Muzeum Oświaty w Bydgoszczy © Wszystkie prawa zastrzeżone