Muzeum

PROPOZYCJE LEKCJI MUZEALNYCH

SZKOŁA SPRZED LAT
 1. Szkoła naszych dziadków i pradziadków

 2. Uczniowie polscy w walce o język ojczysty - germanizacja i rusyfikacja szkolnictwa w okresie zaborów

KRZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ
 1. Polskie symbole narodowe

 2. Komisja Edukacji Narodowej

 3. Polskie powstania w okresie zaborów

 4. Czy wojna jest dla dzieci

II WOJNA ŚWIATOWA 1939-1945
 1. Irena Sendlerowa - sprawiedliwa wśród Narodów Świata

 2. Wszystkie moje mamy - zajęcia edukacyjne dla klas I-III

 3. Pierwsze dni wojny w Bydgoszczy i regionie

 4. Sylwetki nauczycieli bydgoskich - Franciszek i Leon Kaja

SZKICE Z HISTORII REGIONU
 1. Sekrety Bydgoszczy

 2. Ks. Jan Filipiak - bojownik o niepodległość

 3. Harcerstwo w szkole

 4. Kobiety historią pisane

 5. Samorządowość w szkole

CELE ZAJĘĆ:
 1. Budowanie własnej tożsamości młodego pokolenia,

 2. Promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,

 3. Rozbudzanie zainteresowań historią regionu i dorobkiem minionych pokoleń,

 4. Wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem,

 5. Wspieranie szkół i nauczycieli poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół w zakresie edukacji regionalnej,

 6. Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.

Valid HTML 4.01 Transitional

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy © Wszystkie prawa zastrzeżone