Muzeum

PROPOZYCJE LEKCJI MUZEALNYCH

SZKOŁA SPRZED LAT
 1. Szkoła naszych dziadków i pradziadków

 2. Uczniowie polscy w walce o język ojczysty - germanizacja i rusyfikacja szkolnictwa w okresie zaborów

 3. Jak w Plastusiowym pamiętniku - zajęcia dla najmłodszych

 4. Nauczanie religii w szkole

 5. Mój elementarz, moja pierwsza czytanka - elementarze i podręczniki dawniej i dziś

 6. Od rylca do wiecznego pióra czyli historia pisma i materiałów piśmienniczych

 7. Wspomnienia granatowego mundurka czyli spotkania z uczniami dawnej szkoły

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE
 1. Poznaj swój kraj

 2. Nasze godło narodowe

 3. Flaga Polski

 4. Hymn Polski

 5. "Kto Ty jesteś - Polak mały"

 6. Ja - w naszym państwie polskim

LOSY NAUCZYCIELI BYDGOSKICH W LATACH 1939-1945
 1. Martyrologia nauczycieli bydgoskich w latach drugiej wojny światowej

 2. Tajne nauczanie

 3. Pierwsze dni wojny w Bydgoszczy - "krwawa niedziela"

 4. Polska szkoła na obczyźnie - Olga Trybuchowska

 5. Sylwetki nauczycieli bydgoskich - F.Kaja, J.Świetlik, F.Grot,

 6. Spotkania z uczestnikami drugiej wojny światowej (więźniami obozów koncentracyjnych)

SZKICE Z DZIEJÓW OŚWIATY
 1. Szkoły, których nie ma - kroniki, zdjęcia, pamiątki

 2. Odbudowa szkolnictwa bydgoskiego w latach 1945-1956

 3. Harcerstwo w szkole

 4. Działalność związkowa nauczycieli bydgoskich

 5. Samorządowość w szkole

 6. Gazetki szkolne dawniej i dziś

 7. Nauczyciel - więcej niż zawód czyli jak zostawało się nauczycielem

MARIAN REJEWSKI - BYDGOSZCZANIN, MATEMATYK, KRYPTOLOG

Cele zajęć:

 1. Budowanie własnej tożsamości młodego pokolenia,

 2. Promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,

 3. Rozbudzanie pasji matematycznych uczniów poprzez przybliżenie postaci Mariana Rejewskiego jako ojca nowoczesnej matematyki,

 4. Rozwijanie zainteresowań historycznych poprzez propagowanie wpływu złamania szyfru Enigmy na losy II wojny światowej,

 5. Wspieranie szkół i nauczycieli poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół w zakresie edukacji regionalnej,

 6. Promowanie książek o Marianie Rejewskim oraz pozostałych zbiorów i zasobów informacyjnych Biblioteki w środowisku.

Valid HTML 4.01 Transitional

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy © Wszystkie prawa zastrzeżone