Muzeum

KILKA SŁÓW O MUZEUM

Muzeum Oświaty zaistniało w Bydgoszczy 14 października 1985 r. Przejęło na początek około 1000 jednostek inwentarzowych, zgromadzonych przez grupę emerytowanych nauczycieli, entuzjastów zbieractwa i idei muzealnictwa oświatowego. Prowadzili oni społecznie od 1978 r. Muzeum Pamiątek Nauczycielskich korzystając z pomieszczenia w Wydziale Oświaty i Wychowania, później w Domu Nauczyciela. Wśród zbiorów dominowały dawne podręczniki, czasopisma,fotografie oraz akta szczątkowe szkół i placówek oświatowych .

Od 1985 dysponując piwnicznymi pomieszczeniami oddanej do użytku szkoły podstawowej, powstawały sukcesywnie sale wystawowe. Stworzone zostały i utrwalone konkretne formy pracy muzealnej i dydaktycznej, które stanowią indywidualny dorobek bydgoskiego Muzeum Oświaty. Muzeum było placówką wychowania pozaszkolnego, od 1992 roku jest wydziałem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, do siedziby której w lutym 2004 roku zostało przeniesione, przejmując kilka pomieszczeń na II piętrze budynku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 4.

Muzeum Oświaty dysponuje trzema salami wystawowymi, w których prezentowane są:

EKSPOZYCJE STAŁE:

Trzon naszej kolekcji stanowią: sprzęty szkolne (ławki, stoliki, tablice), wyposażenie uczniów i nauczycieli (podręczniki, literatura metodyczna, zeszyty, stroje szkolne i organizacyjne, tarcze, przybory do pisania itp.) fotografie i nagrania, świadectwa szkolne), szczątkowe akta szkół i organizacji uczniowskich w tym ZHP, PCK, LOP i innych, spuścizny wybitnych nauczycieli bydgoskich.

Przygotowany jest INFORMATOR o Muzeum, jednak jego wydanie opóźnia się ze względu na trudności finansowe.

Muzeum organizuje WYSTAWY CZASOWE i prowadzi szeroką działalność dydaktyczną. Proponujemy nauczycielom lekcje muzealne z bloku przedmiotów humanistycznych dla uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów. Zgodnie z życzeniami nauczycieli i wiekiem odbiorcy regulowany jest dobór prezentowanych treści i czas trwania zajęć. Ze zgromadzonych zbiorów, bez ograniczeń korzystać mogą na miejscu nauczyciele i studenci piszący prace z zakresu historii oświaty.

Valid HTML 4.01 Transitional

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy © Wszystkie prawa zastrzeżone